پیشنهاد ویژه: پنل یک

تکنولوژی: cms دامنه: ir اتصال به بانک: دارد. تکنولوژی: cms دامنه: ir اتصال به بانک: دارد. تکنولوژی: cms دامنه: ir اتصال به بانک: دارد.

980,000 تومان

طبق دستور سازمان مالیاتی 9% مالیات بر ارزش افزوده را خریدار نهایی باید پرداخت کند، که در مرحله دریافت فاکتور به مبلغ فوق اضافه خواهد شد، این مبلغ مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میگردد و به بُرنادیزاین ارتباطی ندارد.