پیشنهاد ویژه: پنل 9

درحال آپدیت امکانات، لطفا از طریق شبکه های اجتماعی با پشتیبانی هماهنگ کنید.

42,000,000 تومان

طبق دستور سازمان مالیاتی 9% مالیات بر ارزش افزوده را خریدار نهایی باید پرداخت کند، که در مرحله دریافت فاکتور به مبلغ فوق اضافه خواهد شد، این مبلغ مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میگردد و به بُرنادیزاین ارتباطی ندارد.