پرداخت وجه

فقط بعد از هماهنگی با کارشناسان مبلغ مورد نظر را از لیست انتخاب و پرداخت کنید، لطفا در هنگام وارد کردن اطلاعات خود دقت کنید.

طبق دستور سازمان مالیاتی 9% مالیات بر ارزش افزوده را خریدار نهایی باید پرداخت کند، که در مرحله دریافت فاکتور به مبلغ فوق اضافه خواهد شد، این مبلغ مستقیماً به حساب سازمان امور مالیاتی واریز میگردد و به بُرنادیزاین ارتباطی ندارد.